Na burze, kde dochází k prodeji a nákupu akcií, se obchoduje každý pracovní den. Často se jedná o velké balíky akcií, které výrazně ovlivňují nákupní hodnotu akcie. V „předpočítačové“ éře se jejich kurs vypočítal vždy večer po uzavření burzy pro den další.

Ruku v ruce s digitalizací a rozvojem Internetu bylo akcionářům a potencionálním nákupčím umožněno zjištění aktuálního kursu pro daný okamžik v průběhu celého dne.

Tím se výrazně urychlilo obchodování. Akcionáři mají nyní přehled o každé změně, na kterou mohou ihned zareagovat. Například Burza cenných papírů v Praze (PX) aktualizuje své stránky každých 15 minut. Kursy akcií jsou veřejné a volně dostupné na Internetu, stejně tak údaje o procentuálním snížení, respektive zvýšení kursu a objemu akcií, který tuto změnu zapříčinil. Některé webové portály nabízejí i podrobné grafy s denním, týdenním, měsíčním atd. vývojem.

Comments are closed.